Artikel Jonge Klaren enquete

Afgelopen zomer zijn de Jonge Klaren van de afgelopen vijf jaar geënquêteerd. De uitkomsten en de hieruit voortvloeiende actiepunten zullen in de eerstvolgende editie van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde (november) gepubliceerd worden.  Daarnaast zullen wij hier aandacht aan besteden tijdens de VAGH ALV gedurende de Najaarsdag (agenda en notulen worden door de regiovertegenwoordiger verspreid).