Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Buitenlandse stages

Buitenlandse stages

Buitenlandse stages (verhalen, ervaringen evt how-I-did-it?, regels RGS)
Een deel van de opleiding kan officieel worden gevolgd in een instelling buiten Nederland mits de AIOS vooraf toestemming heeft verkregen van de RGS. Voor een volledig overzicht zie kaderbesluit CCMS artikel B.21 en toelichting.
Daarnaast dient de beoogde buitenlandse stage in overleg met de opleider die verantwoordelijk is voor de betreffende periode gepland en goedgekeurd te worden. Advies is om het in ieder geval ook met je regionale opleider te bespreken.

Tip:
Denk van tevoren goed na over wat het doel is van deze stage en waarom je specifiek naar een bepaalde kliniek wilt voordat je dit bespreekt met je opleider. Wanneer je daar iets kunt leren wat in Nederland niet mogelijk is kan de opleider een dergelijk plan eigenlijk alleen maar ondersteunen. Je kunt hierbij niet alleen denken aan een bepaald type pathologie of operatie maar ook aan aantallen die in Nederland niet gehaald kunnen worden. Bereid je ook voor op argumenten van je opleider waarom je niet zou kunnen of moeten gaan (inhoudelijk) en besef dat een tekort aan assistenten hierbij geen geldig argument kan zijn. Alle ziekenhuizen zouden namelijk ook in afwezigheid van AIOS normaal moeten kunnen functioneren.

Het salaris moet worden doorbetaald door het ziekenhuis waar je op dat moment volgens je originele opleidingsschema werkzaam zou zijn. Een tip om dit makkelijker voor elkaar te krijgen is bijvoorbeeld om een stage te plannen in een periode waarbij je van kliniek wisselt waarbij beide klinieken een helft van deze periode je salaris zullen betalen.

Ter inspiratie en aanmoediging hebben we hieronder enkele succesverhalen van buitenlandse stages geplaatst.
Stage: Longchirurgie, Guy's Hospital, London UK

Stage: Oncologische chirurgie, Royal Adelaide Hospital, Adelaide, Australië

Stage: Algemene Heelkunde / Bariatrische Chirurgie, Dr Horacio Oduber Hospitaal, Aruba