Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Over VAGH

Over VAGH

Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde, hoe het begon.

De Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde werd in 1973 opgericht. Onder leiding van collega Rasker werden statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld. In artikel 2 van de statuten werd het doel van de vereniging geformuleerd:
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de assistent-geneeskundigen in de heelkunde in de ruimste zin te behartigen.
De vereniging streeft deze doelstelling na door:

  • het leggen en onderhouden van contacten met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • het leggen en onderhouden van contacten met personen en instanties, betrokken bij de opleiding tot heelkundige
  • het behartigen van de belangen der leden, voor zover deze belangen met de opleiding tot heelkundige samengaan
  • het samenwerken en /of onderhouden van contacten met gelijk gerichte personen of instanties
  • het behartigen van de maatschappelijke en sociale belangen van de leden      

Leden van het VAGH bestuur hebben toegang tot vrijwel alle vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en hebben zitting in tal van commissies. Twee leden van het VAGH-bestuur zijn toehoorder bij het Concilium Chirurgicum, en bij alle visitaties van opleidingsziekenhuizen is een lid van het VAGH-bestuur aanwezig. Daarnaast is het bestuur aanwezig bij de opleidersvergadering en heeft het bestuur een lid in de ledenraad van de De Jonge Specialist (DJS). Met het houden van AIOS- en Jonge Klaren-enquêtes wordt de manpowerplanning geëvalueerd.