Enquêtes

293

Respondenten

De jaarlijkse AIOS enquête heeft plaatsgevonden met 444 respondenten. Onderwerpen over verbeterpunten, werkdruk, opleiding en tarieven zijn aan bod gekomen.

7.7

Cijfer Opleiding

Samenvattend is de AIOS heelkunde erg tevreden over de opleiding. Uiteraard zijn er uitdagingen en
is er ruimte voor verbetering. Meer aandacht voor het ontwikkelen van ‘soft-skills’ lijkt de toekomst.

36

Maanden

AIOS komen niet direct na hun artsexamen in opleiding. Mediaan zit er 36 maanden tussen het verkrijgen van de bul en de start van de heelkundige opleiding.

Resultaten

Het responspercentage is dit jaar 66% (n=293) met een evenredige verdeling over de regio’s. Het overgrote deel van de AIOS (91%) zou als hij/zij opnieuw voor de keuze zou staan, voor de opleiding heelkunde kiezen. Daanaast is er behoefte is aan persoonlijke ontwikkeling, een onderwerp wat komend jaar ongetwijfeld aan bod komt. De werkdruk wordt door 13% als te hoog ervaren. Dit is ten opzichte van 2017 een lichte daling van 5%. Als belangrijkste factor voor extra uren wordt de grote hoeveelheid administratie gezien.

Statistieken

Een kwart van de AIOS is differentiant en een kwart werkt in de academie.

Respondenten

Iets meer dan de helft van de AIOS is gepromoveerd, waarbij een kwart is gepromoveerd voorafgaand aan de opleiding.

Onderwijs

Het geduldige wachten blijkt de moeite waard: eenmaal in opleiding zijn de AIOS heelkunde erg tevreden.

competentiegericht opleiden

Als men alleen kijkt naar de groep eerstejaars AIOS is zo’n 90% positief over deze nieuwe beoordelingssystematiek.

Opleidingsduur

15% van de AIOS geeft aan korting op zijn opleiding te hebben gekregen.

Diensten

Graag zou de AIOS in de roostering een maximum dienstpercentage zien van ca 20%,

Diensten

De werkdruk wordt door 13% als te hoog ervaren. Dit is ten opzichte van 2017 een lichte daling van 5%

Enquete / onderzoeksresultaten

Weergave van het chirurgische AIOS landschap.

Response0%
Respondent is man0%
Aantal fulltimers0%