Enquêtes

316

Respondenten

We hebben in 2020 specifieke aandacht besteed aan burn-out klachten en de bevlogenheid. Ook hebben we gevraagd naar de mening over de eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen binnen het vak en de opleiding.

7.4

Cijfer Opleiding

De opleiding krijgt gemiddeld een rapportcijfer 7.4, een daling van twee tienden procentpunt ten opzichte van vorig jaar. De meerderheid (53%) van de respondenten beoordeelt de opleiding met een rapportcijfer 8 of hoger.

38

Maanden

AIOS komen niet direct na hun artsexamen in opleiding. Mediaan zit er 38 maanden tussen het verkrijgen van de bul en de start van de heelkundige opleiding. Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Resultaten

Dit jaar is de AIOS enquête verstuurd naar 391 AIOS en ingevuld door 81% van hen. Het responspercentage is niet eerder zo hoog geweest. De AIOS zijn evenredig verdeeld over de opleidingsjaren en regio’s. De gemiddelde leeftijd van de AIOS is 32 jaar en er is een kleine meerderheid (53%) man. Dit percentage is wel gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren, vorig jaar was dit 55%, in 2018 58% en in 2017 62%. Van de AIOS heeft 40% kinderen. Bijna alle AIOS zijn van mening dat de werkdruk zal verminderen als er een vast dagdeel in de week ingepland wordt voor administratie en voorbereidende werkzaamheden.

 

Bevlogendheid

Het is belangrijk dat de bevlogenheid van de AIOS hoog blijft.

Stress reductie

Een forse meerderheid (84%) wil graag kinderopvang en sportfaciliteiten.

Gender equality

50% van de AIOS-functies in verschillende besturen van de subverenigingen wordt door vrouwelijke AIOS bekleed.

Werkdruk

De werkdruk zal verminderen met een vast dagdeel voor administratie en voorbereidende werkzaamheden.

Bevlogendheid

Coaching en profilering kunnen de bevlogenheid vergroten.

Diensten

Ongeveer twee derde van de AIOS ziet de naleving van de vastgelegde uren als oplossing tegen werkstress.

Werkdruk

Meer dan de helft denkt dat begeleiding met een coach helpt tegen stress-gerelateerde klachten.

Dienstverband

Steeds meer AIOS hebben een parttime dienstverband.

Enquete / onderzoeksresultaten

Weergave van het chirurgische AIOS landschap.

Response0%
Respondent is man0%
Aantal fulltimers0%