Over de VAGH

De Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) stelt zich sinds de oprichting in 1973 ten doel de belangen van chirurgische AIOS in de ruimste zin te behartigen. Iedere opleidingsregio is middels één AIOS vertegenwoordigd in het achtkoppige VAGH-bestuur.

De 5 Kernactiviteiten van VAGH

1. Contact NVvH

Intensief contact met de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH): de voorzitter van de VAGH maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de NVvH. Tevens leveren VAGH-bestuursleden input aan door de NVvH ingestelde commissies, zoals ‘Continue Professionele Educatie’, ‘CASH-onderwijs’, ‘Patiëntveiligheid’ en ‘Portfolio (VREST)’

2. Beleidsvorming

Participeren in de beleidsvorming rondom de opleiding tot chirurg: de VAGH is met twee leden vertegenwoordigd in het Concilium Chirurgicum (het vaste adviescollege van de NVvH t.a.v. onderwijs, opleiding en scholing) en met één lid in het Moderamen (het dagelijks bestuur van het Concilium).Het VAGH-bestuur is voltallig aanwezig bij de periodieke nationale opleidingsvergaderingen van de NVvH

3. Visiteren

Iedere visitatiecommissie voor de opleiding heelkunde bevat een VAGH-bestuurslid.

4. Rapporteren

Enquêteren en rapporteren: op jaarlijkse basis worden AIOS’ heelkunde en jonge klaren geraadpleegd over een combinatie van terugkerende thema’s (zoals banenperspectief, welzijn, kwaliteit van het onderwijs) en actuele onderwerpen (zoals de ABSITE toets en toevertrouwde handelingen). Uitkomsten van deze enquêtes worden binnen het Concilium gepresenteerd en gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde. Indien van toepassing worden binnen het VAGH-bestuur commissies gevormd om de uitkomsten van deze enquêtes om te zetten in daadwerkelijke beleidsvoorstellen.

5. Samenwerking DJS

Samenwerken met de De Jonge Specialist (DJS), algemene belangenbehartiger voor Nederlandse AIOS. Het VAGH-bestuur levert één lid voor de ledenraad van DJS.

Julia van Wissen

Regio Amsterdam VUMC

Secretaris, DJS, Enquête

Floris Poelmann

Regio Groningen

Bestuurslid moderamen, Taskforce dienstpercentage, Enquête, PVC

Tijmen Koëter

Regio Nijmegen

Penningmeester, Concilium, ABSITE, Enquête, PVC

Klaas Govaert 

Regio Utrecht

Voorzitter

Nigel Kooreman

Regio Leiden

SCHERP, CASH, CPE, Patiëntveiligheid, PVC

Eric van der Stok

Regio Rotterdam

DJS, DB Congres, Concilium, PVC

Anne-Claire Bosmans

Regio Maastricht

Congres, PR, NTvH

Matthijs Nijenhuis

Regio Amsterdam AMC

CASH, CPE, PR, PVC

Het Bestuur

Klaas Govaert 

Voorzitter | Regio Utrecht

Floris Poelmann

Lid Plenaire visitatie commissie. Bestuurslid moderamen, taskforce dienstpercentage, enquete, penningmeester | Regio Groningen

Tijmen Koeter

Secretaris, Concilium, ABSITE | Regio Nijmegen

Julia van Wissen

DJS | Regio Amsterdam VUMC

Nigel Kooreman

SCHERP, CASH, CPE | Regio Leiden

Eric van der Stok

DJS, Congres, PR, Enquête | Regio Rotterdam

Anne-Claire Bosmans

Concilium, Portfolio, Enquête | Regio Maastricht

Matthijs Nijenhuis

CASH, CPE, Patiëntveiligheid, Portfolio, PR | Regio Amsterdam AMC

AIOS vertegenwoordiging subverenigingen

NVCO | Caroline Drukker 
NVGIC | Joost Verhelst

NVVV | Willemien van de Water
NVVL | Niek Hugen

NVT | Nikki Buijs
NVVKC | Hendt Versteegh

Vragen of verzoeken voor het bestuur?

De VAGH behartigt de belangen van chirurgische AIOS