Artikel AIOS enquête

Langs deze weg nogmaals veel dank voor jullie respons op de AIOS enquête. De uitkomsten en de hieruit voortvloeiende actiepunten zullen in de eerstvolgende editie van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde (mei) gepubliceerd worden. Daarnaast zullen wij hier aandacht aan besteden tijdens de VAGH ALV gedurende de Chirurgendagen (agenda en notulen worden door de regiovertegenwoordiger verspreid).