Visiedocument VAGH

Met de blik op de toekomst, zijn wij voornemens om een visiedocument 2022-2025 op te stellen. Hierin zullen doelstellingen en speerpunten van de VAGH voor de opleiding en toekomst van de chirurg worden toegelicht. Hieronder valt bijvoorbeeld profilering, werk-privé balans en de werkgelegenheid. Graag vragen wij jullie input hiervoor via info@vagh.nl.