Terugblik ALV

Op 13 december vond de halfjaarlijkse ALV plaats. Hieronder vind je een korte samenvatting:

  • Onze dierbare voorzitter Eric van der Stok heeft vanuit regio Rotterdam het stokje doorgegeven aan Leonard Kroese. Eric, via deze weg nogmaals bedankt voor je tomeloze inzet!
  • Ten gevolge van COVID-19 zijn de chirurgendagen helaas geannuleerd. Hierdoor zijn meerdere interessante symposia niet doorgegaan.Het beoogd VAGH internationaal symposium zal worden uitgesteld naar de Chirurgendagen in het voorjaar welke plaats zullen vinden op 19 en 20 mei, save the date want deze lustrumeditie wil je niet missen!  
  • Meerwaldt was uitgenodigd als externe spreker en gaf ons meer inzicht over huidige ontwikkelingen binnen de heelkunde, o.a. verlies van zorgproducten en de rol van SEH-artsen op het chirurgisch domein.
  • Tijdens de ALV werd er een poll gehouden over o.a. COVID-verlenging, interesse voor differentiatie acuut chirurg en de arbeidsmarkt. Deze thema’s komen ook terug in de AIOS Enquête 2022 welke op het moment van publicatie van het tijdschrift uitstaat.
  • De financiële resultaten 2021 tot nu werden besproken door de penningmeester. Toekomstige besprekingen worden het symposium over internationalisering, het Lustrum en eventueel een extra activiteit na de COVID. Er is een oproep voor de Kascontrolecommissie. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@vagh.nl.
  • Voor meer informatie over bovenstaande of besproken zaken verwijzen wij naar de notulen en bij vragen of suggesties kunt u altijd contact opnemen met info@vagh.nl.