Nieuws

Met de blik op de toekomst, zijn wij voornemens om een visiedocument 2022-2025 op te stellen. Hierin zullen doelstellingen en speerpunten van de VAGH voor de opleiding en toekomst van de chirurg worden toegelicht. Hieronder valt bijvoorbeeld profilering, werk-privé balans en de werkgelegenheid. Graag vragen...

Op 13 december vond de halfjaarlijkse ALV plaats. Hieronder vind je een korte samenvatting...

Op 9 november 2021 werden meerdere CASH-cursussen georganiseerd in NH Leeuwenhorst te Noordwijk. Als afsluiter werd er voor alle deelnemers een "College tour" georganiseerd. ...

Zoals jullie allemaal wel mee hebben gekregen hebben we ons hard gemaakt om op z’n minst de instroom van AIOS te verminderen om zo in ieder geval één van de factoren die meespeelt bij de arbeidsmarktkrapte te verbeteren....

Bij iedere visitatie in 2021 worden AIOS gevraagd om een speciaal formulier in te vullen waarin het dienstpercentage en daaruit afgeleid het zogeheten “aanwezigheidspercentage” kan worden berekend. ...

Vanwege COVID-19 vond de meest recente ALV opnieuw digitaal plaats via Zoom. De livestream werd door ruim 100 leden gevolgd en er konden vragen gesteld worden via de chatsessie. ...