Nieuws

Bij iedere visitatie in 2021 worden AIOS gevraagd om een speciaal formulier in te vullen waarin het dienstpercentage en daaruit afgeleid het zogeheten “aanwezigheidspercentage” kan worden berekend. ...

Vanwege COVID-19 vond de meest recente ALV opnieuw digitaal plaats via Zoom. De livestream werd door ruim 100 leden gevolgd en er konden vragen gesteld worden via de chatsessie. ...

Op 27 november 2020 vond de ALV van de VAGH plaats, waarbij een officiële bestuurswisseling plaatsvond. Vanuit de regio Amsterdam heten we Tessa Le Large welkom als nieuw bestuurslid...

Bij de huidige tweede COVID-golf horen we graag als er problemen zijn met de opleiding, danwel als er inzet is van AIOS voor de COVID zorg...

Er vinden een aantal vernieuwingen plaats voor de opleiding chirurgie. CASH 2 is vernieuwd, waarbij het nieuwe curriculum CASH 2 voor 2e, 3e en 4e jaars zal zijn...

Bij iedere visitatie in 2021 worden AIOS gevraagd om een speciaal formulier in te vullen waarin het dienstpercentage en daaruit afgeleid het zogeheten “aanwezigheidspercentage” kan worden berekend...

In het eerste half jaar van 2020 is een uitgebreide inventarisatie en projectie gedaan ten aanzien van die arbeidsmarkt, in samenwerking met het concilium, het algemeen bestuur en het capaciteitsorgaan. Dit ter objectivering van die gekende druk, om te beoordelen hoe dat zich zal ontwikkelen...