Reductie instroom AIOS

Zoals jullie allemaal wel mee hebben gekregen hebben we ons hard gemaakt om op z’n minst de instroom van AIOS te verminderen om zo in ieder geval één van de factoren die meespeelt bij de arbeidsmarktkrapte te verbeteren. De commissie BOLS heeft echter besloten om het duidelijke reductie standpunt van de NVvH naast zich neer te leggen en besloten om vast te houden aan de raming die het Capaciteitsorgaan in 2019 heeft gemaakt. Voor meer info: