Samenvatting ALV van 27 november 2020

Vanwege COVID-19 vond de ALV van 27 november 2020 digitaal plaats via Zoom. De livestream werd door ruim 200 leden gevolgd en er konden vragen gesteld worden via de chatsessie.

Een update werd gedeeld over het afgelopen half jaar, waarbij opnieuw gereflecteerd werd op de COVID-19 periode. Er is namens meerdere junior verenigingen een brief verzonden aan alle opleidingsinstituten vanuit De Jonge Specialist, waarin benadrukt is een solidariteitsprincipe te hanteren ten aanzien van inzet AIOS op COVID zorg. Er waren in november 2020 vooralsnog 26 AIOS die verlenging hebben gekregen voor hun opleiding bij de RGS in het kader van vertraging door COVID. Indien AIOS een verlenging willen aanvragen vanwege COVID-19 kan dat voor maximaal zes maanden in overleg met hun opleider.

Er werd een update gegeven over het echografie-project. De cursussen zullen starten voor 2e jaars AIOS in maart 2021 en worden verzorgd door radiologen.

Er blijft veel aandacht voor de huidige banenmarkt waarbij wij als VAGH opnieuw alle aanstellingen van de Jonge Klaren hebben geobjectiveerd met harde data. We verwijzen naar het nieuwsbericht “banenmarkt” voor een update daaromtrent.

Verder is gesproken over een nieuwe profilering binnen de opleiding: “militaire chirurgie”, waar je onafhankelijk van differentiatie in de toekomst  kunt participeren. Dit project is net gelanceerd en zal de aankomende tijd verder worden vormgegeven.

Het financieel jaaroverzicht 2019 werd gepresenteerd door de penningmeester na eerdere goedkeuring door de kascontrolecommissie.

Hierna was het tijd om de resultaten van de Jonge Klare enquête 2020 te bespreken, waarbij er dit jaar extra aandacht was voor de arbeidsmarkt, man vrouw verschillen en profilering in de opleiding. De resultaten hiervan kunt u binnenkort terugvinden in een artikel in het NTvH en op onze website.

Hierna was er ruimte om vragen vanuit de leden beantwoorden, welke terug te vinden zijn in de notulen op het besloten deel van de website van de NVVH.

Tot slot was het tijd voor de bestuurswissel en werden de toekomstplannen van de VAGH door de voorzitter gepresenteerd.