Banenmarkt

In het eerste half jaar van 2020 is een uitgebreide inventarisatie en projectie gedaan ten aanzien van die arbeidsmarkt, in samenwerking met het concilium, het algemeen bestuur en het capaciteitsorgaan. Dit ter objectivering van die gekende druk, om te beoordelen hoe dat zich zal ontwikkelen de komende jaren, en of er oorzaken te identificeren zijn (zie NTVH juli 2020). De komende jaren zal de chirurgie opnieuw aanzienlijk groeien, met 150 chirurgen. Ten opzichte van 2019 zien we in 2020 een toename van het aantal tijdelijke contracten, waarbij men nu ook 3 tot 4 jaar na het behalen van het C-briefje tijdelijk werk heeft (in jaar 3 zelfs de meerderheid van de chirurgen: 60%). Er is een taskforce opgericht binnen de NVVH, bestaande uit leden van het concilium, het algemeen bestuur en de VAGH. Daarnaast wordt er samengewerkt met het capaciteitsorgaan. Ook andere junior verenigingen hadden zich reeds op dit thema toegelegd, omdat daar ook sprake is van druk op de arbeidsmarkt. De Jonge Specialist heeft het probleem geagendeerd bij de Federatie Medisch Specialisten. Meerdere gremia waarin dit thema dus geagendeerd is.

Concrete actie kan als volgt samengevat worden:

  • De VAGH heeft aan het bestuur van het concilium en het algemeen bestuur van de NVVH een verzoek gedaan tot het formuleren van een zienswijze ter reductie van de instroom voor 2022, onder de geadviseerde bandbreedte. De instroom voor 2021 ligt namelijk al vast (vanuit VWS), maar voor 2022 was dit nog niet zo. Voor een reductie bestaat op dit moment onvoldoende draagvlak, daarover is een genuanceerde discussie gevoerd. Wel zal er gekozen worden voor de onderkant van de geadviseerde bandbreedte: 67-73 AIOS. Dit heeft geresulteerd in het besluit van de VWS om voor 2022 67 AIOS chirurgie aan te stellen (dat hadden er 73 kunnen zijn).
  • Vanuit de NVVH wordt een “roadshow” georganiseerd, waarbij adviesbureau Sibbing voor geïnteresseerde vakgroepen kan berekenen hoeveel het kost om een jonge klare aan te nemen. Het kost 900 euro om gebruik te maken van de speciale rekentool.
  • De taskforce heeft in samenwerking met het Capaciteitsorgaan in kaart gebracht hoeveel chirurgische FTE er zijn in Nederland (dat wisten ze eerder niet). 100% van de vakgroepen heeft gereageerd, fantastisch! Dit is namelijk belangrijk voor ramingen in de toekomst. Realiseer je: tot heden werd er dus geraamd op basis van ontbrekende data en de aanname dat chirurgen massaal minder zouden gaan werken (zonder dat men wist hoeveel chirurgische FTE er nou eigenlijk zijn in Nederland). Dat moet met deze uitvraag dus geobjectiveerd worden voor ramingen in de toekomst.
  • Bij het concilium en het bestuur van de NVVH is vastgelegd dat de VAGH een AIOS en een Jonge Klare aanlevert voor komende Delphi sessies; dit zijn sessies waarin met het capaciteitsorgaan bediscussieerd wordt welke behoefte aan groei beroepsgroepen in de toekomst zullen hebben.

Er is een uitgebreide databank van fellowships opgezet voor de NVGIC en NVCO. Dit wordt komende periode uitgebreid met fellowships binnen de rest van de differentiaties.