Aankondiging nieuwe bestuursleden

Op 21 mei 2021 vond aansluitend aan de Voorjaarsdag de ALV van de VAGH plaats, waarbij een officiële bestuurswisseling plaatsvond. We willen nogmaals Tijmen Koëter (regio VII) en Nigel Kooreman (regio III) bedanken voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Vanuit de regio Nijmegen heten we Joyce-Manyi Bakia welkom als nieuw bestuurslid, zij zal tevens de functie van penningmeester op zich nemen. En vanuit de regio Leiden wordt de VAGH versterkt door Martine Frouws. Zie het kopje ‘over de VAGH’ voor een volledig overzicht van het huidige bestuur.