Prospectieve inventarisatie dienstbelasting

Bij iedere visitatie in 2021 worden AIOS gevraagd om een speciaal formulier in te vullen waarin het dienstpercentage en daaruit afgeleid het zogeheten “aanwezigheidspercentage” kan worden berekend. Waar de VAGH naar toe wil werken is, zo nodig, een norm. Dan komt bijvoorbeeld vast te liggen dat een AIOS 75% van zijn opleiding aanwezig is tussen 7.30 en 22.30 uur: de periode waarin de meeste opleidingsmomenten liggen.