Samenvatting ALV

Vanwege COVID-19 vond de meest recente ALV opnieuw digitaal plaats via Zoom. De livestream werd door ruim 100 leden gevolgd en er konden vragen gesteld worden via de chatsessie. Een update werd gedeeld over het afgelopen half jaar, waarbij opnieuw gereflecteerd werd op de COVID-19 periode, de huidige situatie omtrent de arbeidsmarkt en de rol van VAGH hierin en de AIOS enquête. De resultaten hiervan kunt u tevens terugvinden in een artikel in het NTvH en binnenkort op www.vagh.nl. Het financieel jaaroverzicht 2020 werd gepresenteerd door de penningmeester na eerdere goedkeuring door de kascontrolecommissie. Hierna was er ruimte om vragen vanuit de leden beantwoorden, welke terug te vinden zijn in de notulen op het besloten deel van de website van de NvVH. Tot slot was het tijd voor de bestuurswissel en werden de (toekomst)plannen van de VAGH door de voorzitter gepresenteerd.