Dutch Hernia Society enquête

Momenteel is de Dutch Hernia Society aan het inventariseren wat de status is van het buikwand onderwijs in Nederland. Wij zouden jullie graag willen verzoeken om de enquête met slechts 9 vragen in te vullen! Bij voorbaat dank!

Voor meer informatie zie: https://nl.surveymonkey.com/r/38HK2P7