Inventarisatie gebruik Robotica door AIOS

Een van de meest in het oog springende innovaties binnen de Heelkunde is het gebruik van Robotica. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat hiervoor aandacht binnen het opleidingscurriculum moet zijn. Vanuit de Werkgroep Innovatieve en Endoscopische Chirurgie willen wij inventariseren in hoeverre de AIOS in aanraking komt met het gebruik van Robotica, zelf ‘achter de robot kruipt’, en wat uw gedachte hierover is.

 

Tijdens de aankomende Chirurgendagen zal er een aparte sessie zijn die hier aandacht aan besteedt, en waar de resultaten van onderstaande enquête gepresenteerd zullen worden. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten en kan via: https://nl.surveymonkey.com/r/VB567WD.

 

Alvast hartelijk dank namens de Werkgroep Innovatieve en Endoscopische Chirurgie!