NVT zoekt AIOS

Gezocht: AIOS-lid voor Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie gaat het bestuur uitbreiden en ziet graag een tweede assistent in het bestuur plaatsnemen. De NVT ziet momenteel het takenpakket van het AIOS-lid groeien waar mogelijk in de toekomst meer taken voor de assistent zijn weggelegd. Om de draaglast te verdelen is besloten een tweede assistent in het bestuur op te nemen.

Er wordt gezocht naar een 4e- jaars AIOS die voornemens is de Trauma-differentiatie te gaan volgen of een 5e-jaars Traumadifferentiant.

Vergaderingen worden 1 tot 2x per maand gehouden centraal in het land. Tevens vind 2-3x/jaar een (kort)overleg plaats met de VAGH.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze positie dan kunt u een motivatiebrief en een curriculum vitae sturen naar info@vagh.nl voor 1 oktober onder vermelding van: ‘Sollicitatie VAGH-lid NVT’.

In Oktober/November krijgt u te horen wie zijn/haar kandidatuurschap in een gesprek mag toelichten.