Peer support tucht- en klachtzaken

Binnen de NVvH is recentelijk een peer support group opgericht die ondersteuning biedt aan zowel chirurgen als AIOS die geconfronteerd worden met een klacht of tuchtzaak.  Ondersteuning is gratis en wordt  verleend door chirurgen die lid zijn geweest van het Medisch Tuchtcollege. Voor meer informatie zie link