Onderwijs voor de AIOS

Er vinden een aantal vernieuwingen plaats voor de opleiding chirurgie. CASH 2 is vernieuwd, waarbij het nieuwe curriculum CASH 2 voor 2e, 3e en 4e jaars zal zijn. Enkele CASH 2 cursussen zijn verplicht, waarbij alle differentiaties los aan bod zullen komen.

Aanvullend zijn er enkele verdiepingsmogelijkheden die vrijwillig zijn. De eerste vernieuwde CASH 2 zal plaatsvinden op 9 februari 2021. De cursus VA1 en GI1 zijn reeds volgeboekt. Er is nog ruimte bij de cursus TR2 en M&L.

AIOS kunnen zich hiervoor opgeven via de website van de NVvH:

Daarnaast is door COVID-19 een deel van het onderwijs digitaal of uitgevallen. Hieronder valt de AO cursus 2020. Om AIOS een kans te bieden om deze cursus alsnog te volgen wordt geïnventariseerd wie er nog wil deelnemen aan de huidige volgeboekte AO-cursus van september 2021. AIOS die hierin geïnteresseerd zijn, worden verzocht om zich op de wachtlijst te zetten via www.ao-nederland.nl.