Paneldiscussie Najaarsdag arbeidsmarkt

Tijdens de najaarsdag op 27 november 2020 zal een paneldiscussie volgen over de arbeidsmarkt. Meer weten en meepraten over de ontwikkeling omtrent de arbeidsmarkt voor jonge klaren? Zorg dat je het meemaakt. Zoals ieder jaar is de Najaarsdag verplicht voor AIOS, dus hou hier rekening mee in je agenda!

Toelichting: de afgelopen maanden is de VAGH druk bezig geweest om de krapte op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Hierbij is nauw samengewerkt met het concillium chirurgicum, het capaciteitsorgaan (CO) en het dagelijks bestuur van de NVvH. Volgens de huidige analyse verwachten we een groei van de chirurgische populatie met ongeveer 150 chirurgen tussen 2020 en 2025.

Indien deze groei te ruim blijkt, moeten we voorbereid zijn en nadenken over oplossingen. Hiervoor is een werkgroep opgericht welke de banenmarkt prospectief zal inventariseren en jaarlijks evalueren, zodat er beter en tijdig bijgestuurd kan worden onafhankelijk van de ramingen van het CO.

Voor het volledige artikel verwijzen we naar de komende editie van het NTvH.