Samenvatting ALV

Vanwege COVID-19 vond de meest recente ALV digitaal plaats via Zoom. De livestream werd door veel leden gevolgd en er konden vragen gesteld worden via de chatsessie. Een update werd gedeeld over het afgelopen jaar, waarbij geflecteerd werd op de afgelopen COVID-19 periode, er werd stilgestaan bij het feit het lidmaatschap van de NvvH voor AIOS (en daarmee het VAGH-lidmaatschap) standaard vergoed wordt en dat ook voor de differentianten het lidmaatschap voor de subverenigingen zal worden vergoed.

Echografie zal een vaste plek gaan krijgen binnen de heelkunde-opleiding, de inhoudelijke invulling hiervan zal in het tweede halfjaar van 2020 vorm krijgen.

Er is veel aandacht op het moment voor de huidige banenmarkt waarbij wij als VAGH de signalen uit het land hebben geobjectiveerd met harde data. Er zijn weinig vacatures, er is voldoende instroom maar onvoldoende uitstroom van zittende chirurgen. Derhalve wordt een groei verwacht, deels nodig maar deels ook te ruim. Voor details over dit onderwerp verwijzen we naar het uitgebreide artikel in het NTvH welke u in de tweede week van juli op de mat kunt verwachten.

Het financieel jaaroverzicht 2019 werd gepresenteerd door de penningmeester na eerdere goedkeuring door de kascontrolecommissie.

Hierna was het tijd om de resultaten van de AIOS enquête 2020 te bespreken, waarbij er dit jaar extra aandacht was voor het objectiveren van burn-out klachten en bevlogenheid onder de AIOS. De resultaten hiervan kunt u ook terugvinden in het recent gepubliceerde artikel hierover op www.vagh.nl.

Naast de welbekende AIOS enquête vond er dit jaar ook een specifieke COVID-19 enquête plaats  om inzichtelijk te krijgen wat de invloed van het virus was op de opleiding. De resultaten hiervan worden nu verder geanalyseerd en zullen op de korte termijn met u worden gedeeld.

Hierna was er ruimte om vragen vanuit de leden beantwoorden, welke terug te vinden zijn in de notulen op het besloten deel van de website van de nvvh. Tot slot was het tijd voor de bestuurswissel en werden de toekomstplannen van de VAGH door de nieuwe voorzitter gepresenteerd.