Toekomstvisie Enquete

Geachte Collega’s

 

Graag wil ik u vragen onderstaand bericht over een enquête over de toekomstvisie van AIOS/promovendi over de zorg te verspreiden onder uw achterban.

 

Geef uw mening over de toekomst van de zorg!

https://nl.surveymonkey.com/r/HN5HK5G

De medisch specialistische zorg is aan verandering onderhevig. De financiële middelen van zorginstellingen zijn beperkt, de administratielast is hoog, er zijn grote personeelstekorten en de kosten van o.a. medicijnen lopen steeds hoger op. Om hiermee om te gaan zijn er steeds meer nieuwe ontwikkelingen zoals e-Health, verbeterde communicatie, intensievere samenwerking binnen de regio en initiatieven zoals (ont)Regel de zorg. Als AIOS heb je vaak ervaring van werken op verschillende plekken en heb je meer zicht op innovatieve ideeën die de zorg een stapje verder kunnen brengen. Bovendien zijn de AIOS van nu, de medici en beleidsbepalers van de toekomst. Daarom willen wij juist nu onder AIOS vragen hoe zij denken over de toekomst van de medisch specialistische zorg. Denk hierbij aan innovatie, ICT, uitkomstindicatoren, goedkopere alternatieven en het verplaatsen van zorg. Het is de bedoeling om de enquête in te vullen vanuit jouw ervaring als zorgprofessional (ANIOS/AIOS/promovendus). 

 

Wie zijn wij?

Wij zijn 4 zorgprofessionals met verschillende achtergronden die de opleiding Clinical Business Administration volgen aan TIAS. Voor de ze opdracht werken we samen met Bas van der Dungen, directeur-generaal curatieve zorg bij het ministerie van VWS.

https://www.tias.edu/opleidingen/korte-programmas/detail/clinical-business-administration

 

Doel

De ingevulde enquêtes zullen wij anoniem en met inachtneming van de AVG-code verwerken tot een paper. Hierbij is het doel van de paper om in kaart te brengen hoe toekomstige medisch specialisten denken over de toekomst en haalbaarheid van de medisch specialistische zorg en hun bijdrage hieraan. Het doel is de paper te publiceren in een Nederlandstalig (semi)wetenschappelijk tijdschrift of op een website. Je zou ons dus enorm helpen door de enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

 

Link (herhaling): https://nl.surveymonkey.com/r/HN5HK5G

...hoe toekomstige medisch specialisten denken over de toekomst ..