Verzoek aan de leden

Bij de huidige tweede COVID-golf horen we graag als er problemen zijn met de opleiding, danwel als er inzet is van AIOS voor de COVID zorg.

Hiervoor kan contact worden opgenomen met de VAGH via de email.